Abate AS
Orgnr. 917 953 198
Niels Juels gate 5, 0272 Oslo (kun postadresse)
Telefon: 99042813/48473300
E-post: info@abate.no
Skriv till oss, vi vill gärna höra ifrån dig!